close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Четвертий транш МВФ:
бути чи не бути?
Олег Соскін,
директор Інституту трансформації
суспільства, професор Національної
академії управління
Інститут трансформації суспільства
1
Зовнішній борг України
Валовий зовнішній борг України на 1 липня 2009 року
склав 100,5 млрд. дол. США





Борг перед МВФ $16,5 млрд. (2008 р.).
Перший транш $4,5 млрд.
Другий транш МВФ - 2,8 млрд. доларів США.
Третій транш – 3,3 млрд. дол. США.
МВФ планує виділити Україні четвертий транш
кредиту stand-by у розмірі 2,5 млрд. SDR (3,8 млрд.
доларів) у листопаді 2009 року

Інститут трансформації суспільства
2

Державний і гарантований державою борг України на
30 вересня 2009р. досяг 34,909 млрд. дол.

Зовнішній борг (державний та гарантований) - 23,121 млрд.
дол. (66,23%), внутрішній (державний та гарантований) 11,787 млрд. дол. (33,67%).

При цьому державний борг України досяг 25,473 млрд. дол. У
тому числі зовнішній борг склав 15,167 млрд. дол., внутрішній
– 10,305 млрд. дол.

Гарантований державою борг становить 9,436 млрд. дол., у
тому числі зовнішній - 7,954 млрд. дол. і внутрішній - 1,482
млрд. дол.
[дані Міністерства фінансів України, www.minfin.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
3




Державний борг перед Національним банком становить 1,43 млрд.
дол.,
перед Європейським банком реконструкції й розвитку (ЕБРР) 342,037 млн. дол.,
МВФ - 4,951 млрд. дол.,
Світовим банком - 3,183 млрд. дол.

Із 1,628 млрд. дол. боргу перед закордонними країнами 1,095
млрд. дол. доводиться на Росію, інше - на Італію, ФРН, США,
Францію і Японію.

Гарантований борг перед МВФ сягає 6,139 млрд. дол.,
перед Cіtіbank, N.A. London - 380,06 млн. дол.,
Deutsche Bank AG London - 260,26 млн. дол.,
Credіt Suіsse Fіrst Boston Іnternatіonal - 150 млн. дол.,
Credіt Suіsse Іnternatіonal - 378 млн. дол.,
Maglіn Capіtal Lіmіted - 300 млн. дол.





[дані Міністерства фінансів України, www.minfin.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
4
ОВДП, показники у 2008 та 2009 р.р., млн.грн. [дані
НБУ, www.bank.gov.ua]
80000
69515,49 70259,3
70000
51333,74
50705,1
60000
50000
20000
17187,8
40000
30000
15000
11221,77
8629,71
10000
16959,52
17605,94
38379,71
40455,82
2009
29157,93
20000
9143,95
10000
8223,38
0
05.01
5000
0
на
на
на
на
на
на
на
03.01 01.07 03.11 10.11 15.12 22.12 29.12
25.05 30.06. 13.07.
27.07
21.09 26.Жов
2008 рік
Інститут трансформації суспільства
5
Залишок коштів на коррахунках банків, 2009 рік (середній
показник), млн. грн.
25000
20000
15000
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
22253,38
21653,73
18879,09
20062,4
19185,31
18163,46
18763,5
16845,7
16337,55
14882,29
Залишок
коштів на
коррахунках
банків, 2009
рік, млн. грн.
10000
5000
сі
че
нь
лю
бе т ий
ре
зе
нь
кв
іт
ен
ь
тр
ав
е
че нь
рв
ен
ли ь
пе
нь
се
рп
ен
ве
ь
ре
се
нь
ж
ов
те
нь
0
Інститут трансформації суспільства
6
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків
(оперативні дані за станом на початок дня), 2009 рік, млн. грн.
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Примітка.
У другому рядку - у т. ч. кошти, перераховані банками НБУ для участі у валютному аукціоні.
Інститут трансформації суспільства
7
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків
(оперативні дані за станом на початок дня), 2009 рік, млн. грн.
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Примітка.
У другому рядку - у т. ч. кошти, перераховані банками НБУ для участі у валютному аукціоні.
Інститут трансформації суспільства
8
В цілому за січень-вересень 2009 р. дефіцит
поточного рахунку становив 1 млрд. дол.
США порівняно 9,1 млрд. дол. США в
аналогічному періоді 2008 р. завдяки різкому
скороченню від'ємного сальдо
зовнішньоторговельного балансу
(у 6,5 рази до 1,7 млрд. дол. США проти 10,8
млрд. дол. США у січні-вересні 2008 р.).
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
9
Експорт товарів

[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Обсяги експорту за січень-вересень
2009 р. становили28 млрд. дол. США, що
на 48,2% або на 26,1 млрд. дол. США
менше, ніж у січні-вересні 2008 року
Інститут трансформації суспільства
10
Імпорт товарів

[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Обсяги імпорту за січень-вересень 2009 р.
становили 31,6 млрд. дол. США,
зменшившись на 52,6% (або на 35,1 млрд.
дол. США) порівняно з відповідним періодом
2008 р.
Інститут трансформації суспільства
11

За січень-вересень 2009 року від'ємне
сальдо за фінансовим рахунком оцінено в
11,2 млрд. дол. США, у той час як за
відповідний період 2008 року воно було
додатнім (15,3 млрд. дол. США).

Обсяги чистого притоку прямих іноземних
інвестицій в Україну за 9 місяців п. р.
оцінено в 3,3 млрд. дол. США, що в 2,7 рази
менше, ніж у відповідному періоді 2008 р.
(8,8 млрд. дол. США).
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
12

Від'ємне сальдо за операціями з кредитами та
облігаціями приватного сектору становило 7,6 млрд. дол.
США (порівняно з 13,4 млрд. дол. США чистих залучень за
січень-вересень 2008 р.).

За борговими операціями сектору державного
управління від'ємне сальдо становило 1,2 млрд. дол.
США.

Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за
січень-вересень 2009 р. становили 7,2 млрд. дол. США, що
на 7,8 % менше порівняно з відповідним періодом 2008 р.
(7,8 млрд. дол. США).
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
13
У вересні 2009 року від'ємне сальдо зведеного
платіжного балансу склалось у розмірі 1,3 млрд.
дол. США порівняно з 2,6 млрд. дол. США у серпні
(за січень-вересень – 12,2 млрд. дол. США).
Дефіцит частково було профінансовано за рахунок
спеціального розподілу Міжнародним валютним
фондом Спеціальних прав запозичень на суму 461 млн.
дол. США
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
14
Обсяги резервних активів зменшились на 904 млрд.
дол. США за вересень (на 4,1 млрд. дол. США в
цілому за 9 місяців).
Обсяг міжнародних резервів станом на
01.10.2009 р. становив 28,1 млрд. дол. США, що
забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг
протягом 5,8 місяців майбутнього періоду.
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
15
Українські комерційні банки, де введено тимчасову
адміністрацію
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ТОВ „Укрпромбанк” (пост. Правління НБУ від 20.01.2009 № 19/БТ)
ВАТ КБ „Надра” (пост. Правління НБУ від 10.02.2009 № 59)
ВАТ „Родовід Банк” (пост. Правління НБУ від 18.03.2009 № 142) – наразі здійснюється
рекапіталізація банку
ВАТ „Укргазбанк” (пост. Правління НБУ від 09.06.2009 № 336 – наразі здійснюється
рекапіталізація банку
ВАТ „БІГ Енергія” (пост. Правління НБУ від 13.03.2009 № 134)
АКБ „Київ” (пост. Правління НБУ від 09.02.2009 № 53; в.о. тимчасового адміністратора
Володимира Пономаря вбито) – наразі здійснюється рекапіталізація банку
ТОВ „Захід інкомбанк” (пост. Правління НБУ від 12.02.2009 № 68)
ВАТ „Селянський комерційний банк „Дністер” (пост. Правління НБУ від 16.04.2009 № 229)
АКБ „Національний кредит” (пост. Правління НБУ від 19.12.2008 № 439)
АБ „Банк регіонального розвитку” (пост. Правління НБУ від 23.03.2009 № 157)
ВАТ КБ „Причорномор’я” (пост. Правління НБУ від 30.01.2009 № 37)
АКБ „Одеса-банк” (пост. Правління НБУ від 19.02.2009 № 81)
АКБ „Транс банк” (пост. Правління НБУ від 28.02.2009 № 97)
ВАТ КБ „Арма” (пост. Правління НБУ від 16.04.2009 № 230)
ВАТ КБ „Володимирський” (пост. Правління НБУ від 17.07.2009 р. № 407)
ВАТ „Банк Столиця” (пост. Правління НБУ від 20.07.2009 № 408)
ВАТ “Інпромбанк” (пост. Правління НБУ від 10.09.2009 № 543)
КБ “УФГ” (пост. Правління НБУ від 10.09.2009 № 545)
ВАТ КБ “Іпобанк” (пост. Правління НБУ від 29.09.2009 № 573)
АКБ “Східно-Європейський банк” (пост. Правління НБУ від 01.10.2009 № 589)
ТОВ “Діалог банк” (пост. Правління НБУ від 15.10.2009 № 603)
Інститут трансформації суспільства
16
Валовий внутрішній продукт
[дані Мінекономіки України, www.me.gov.ua]

За ІІ квартал 2009 року порівняно з ІІ кварталом 2008 року
реальний ВВП скоротився на 17,8% (за ІІ квартал 2008 р. – зріс на
6,2%), номінальний ВВП за звітний період склав 207,1 млрд. грн.

У ІІ кварталі 2009 року найбільше скорочення виробництва валової
доданої вартості відбулося у будівництві (на 47,3%), переробній
промисловості (на 33,0%), виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води (на 20,3%), добувній промисловості (на
19,6%), торгівлі (на 17,6%), транспорті та зв’язку (на 8,6%).

Суттєве зменшення обсягів ВДВ зумовило зміни її частки у
структурі ВВП. Питома вага переробної промисловості знизилась з
24,0 % у ІІ кварталі 2008 року до 19,8% у ІІ кварталі 2009 року,
добувної промисловості – з 6,9% до 4,3%, будівництва – з 4,3% до
2,8%. Разом з тим зросли частки послуг фінансової діяльності з
6,7% до 8,4%, операцій з нерухомим майном – з 8,8% до 12,5%,
транспорту та зв’язку – з 10,7% до 12,7%.
Інститут трансформації суспільства
17
Обсяг валюти, купленої банками у
населення, за вересень 2009 року становив
– 3193,3 млн. дол. США
Обсяг валюти, проданої населенню –
1879,5 млн. дол. США
[дані НБУ, www.bank.gov.ua]
Інститут трансформації суспільства
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа