close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Розділ 5.8. Контрольно-аналітична діяльність.
5.8.1. Циклограма контрольно-аналітичної діяльності щодо вивчення стану справ з окремих
питань у ДНЗ міста
Місяць
-1Січень
Лютий
Березень
Параметричний аналіз
-3-
Організація самоосвіти
педагогів ДНЗ
(методичні рекомендації
на засідання ММО.
Ривко О.Я.)
Індивідуальне та
групове консультування
батьків, педагогічних,
медичних та соціальних
працівників з питань:
 корекції
психічного та
фізичного
розвитку;
 рекомендацій
МПМПК у
спеціальні
Вид контролю. Форма відбиття.
Експрес-аналіз
Експертиза документації
-4-5Зібрати, проаналізувати
Вивчення роботи ДНЗ щодо
та узагальнити
реалізації державної політики у
інформацію щодо стану
сфері дошкільної освіти
розвитку дошкільної
У ДНЗ «Берізка», «Голубок»,
освіти у місті, виконання «Сонечко», «Малятко» (Ривко
рішень виконкому, сесії
О.Я.)
Новороздільської міської
ради, розпоряджень
міського голови, наказів
МОН України,
Департаменту освіти і
науки ЛОДА, ЛОІППО
тощо.
Організація роботи щодо
запобігання дитячого
травматизму та охорони життя і
здоров'я вихованців у
ДНЗ (Гургула О.Є., Ривко О.Я.).
Організація харчування
дітей у ДНЗ міста.
Наявність нормативної
документації і умов для
організації харучання
відповідно до санітарногігієнічних вимог (акти).
Тематичний контроль
-6-
Про стан виконання рекомендацій
ОПМПК (МПМПК) чи (та) ЛКК щодо
організації адекватних умов навчання
учнів за індивідуальною формою
Квітень
Травень
навчальні заклади
та спеціальні
групи
компенсуючого
типу в ДНЗ
Равриш Л.Я.,
Ривко О.Я.)
Про систему роботи з
дітьми, які не відвідують
дошкільні
навчальні
заклади
(методичні
рекомендації на нараду
керівників ДНЗ, Ривко
О.Я.)
Моніторинг знань дітей
старшого дошкільного
віку, стан готовності 6річок до школи (усі ДНЗ,
групи короткотривалого
перебування при НВК
«Лідер», інформація на
нараду керівників ДНЗ,
Пронюк О.Г., Михайлюк
І.В.)
Червень
Серпень
Дотримання вимог нового
Положення про атестацію
педагогічних працівників
системи загальної середньої
освіти (аналітична довідка,
Саламін О.С., Ривко О.Я.)
Порядок оформлення і
ведення кадрової
документації,
дотримання нормативноправових актів, які
регламентують трудові
відносини (інформація на
нараду, Приріз Г.В.).
Оздоровча
робота
з
дітьми влітку в ДНЗ
(інформація на нараду
керівників ДНЗ, Ривко
О.Я.).
Про
підготовку
матеріально-технічної
бази ДНЗ
до нового
навчального
року
(Соболевський
І.О.,
Коник Г.С., на нараду
керівників ДНЗ)
Створення розвивальних умов для
розвитку особистості дитини «Формування
системи ціннісних ставлень дошкільника
до природи, культури, людей» (аналіз за
результатами відвідування занять у ДНЗ,
спостереження за учасниками навчальновиховного процесу та моніторингу знань
дітей. (Пронюк О.Г., Панчишин Г.Ю.,
Савицька Г.Є., Ривко О.Я.).
Про чинні програми та
посібники для
дошкільних навчальних
закладів. Організація
роботи в дошкільних
навчальних закладах у
2015/2016 н.р.
(інформація на нараду
Про
дотримання
чинного
законодавства України щодо
надання додаткових освітніх
послуг
у
дошкільних
навчальних
закладах
(Соболевський І.О., Пронюк
О.Г.)
Про стан роботи з обстеження
мовленнєвого розвитку дітей дошкільного
віку ДНЗ міста та надання індивідуальних
консультацій педагогам та батькам щодо
передумов психолого-педагогічного
вивчення в умовах ПМПК (Равриш Л.Я.)
Про форми роботи педагогічних
колективів ДНЗ з підвищення якості
дошкільної освіти (Савицька Г.Є., Ривко
О.Я., колегія відділу освіти)
керівників ДНЗ, Ривко
О.Я.).
Стан охоплення дітей віком від
0 до 5 років дошкільною
освітою (Панчишин Г.Ю., Ривко
О.Я.).
Вересень
Жовтень
Планування роботи ДНЗ
(інформація за
наслідками контролю.
Пронюк О.Г., Панчишин
Г.Ю., Савицька Г.Є.,
Ривко О.Я.)
Листопад
Про стан формування
логіко-математичної
компетентності,
мовленнєвого та
пізнавального розвитку
дітей старшого
дошкільного віку
(картки аналізу,
методичні рекомендації,
аналіз відвіданих занять,
Ривко О.Я.)
Грудень
Наказ
Про стан роботи з обстеження
мовленнєвого розвитку дітей дошкільного
віку ДНЗ міста та надання індивідуальних
консультацій педагогам та батькам щодо
передумов психолого-педагогічного
вивчення в умовах ПМПК (Равриш Л.Я.)
Стан збереження і
використання продуктів
харчування в ДНЗ міста.
Виконання плану
заготовок овочів і
фруктів на зимовий
період (акти, Поливко
Г.І, Когут К.М.).
Таблиці результатів
опитування дітей
старших груп, аналізу
дитячих робіт, схеми
тощо.
Роль керівника в створенні
здоровٰязберігаючої системи дошкільної
освіти (методичні рекомендації на нараду
керівників ДНЗ).
Контроль за організацією
навчально-виховної роботи у
ДНЗ (протокол
на нараду завідуючих ДНЗ).
Стан реалізації Програми розвитку
дошкільної освіти за 2015 р. Проблеми та
перспективи розвитку дошкільної освіти
(звіт, методичні рекомендації на нараду
керівників ДНЗ, Соболевський І.О., Ривко
О.Я.,)
5.8.2. Циклограма контрольно-аналітичної діяльності щодо вивчення стану справ з окремих
питань у ЗНЗ, ПНЗ міста
№№
з/п
Зміст і питання контролю
1.
Проведення Першого уроку
(за окремим
графіком).
Дотримання нормативних аспектів початку
2.
Форма вивчення
Термін виконання
Вересень
Відвідування
01.09
навчальних закладів
Відвідування
Серпень-вересень
Форма
узагальнення
Відповідальні
Інформація
Працівники відділу
освіти
Соболевський І.О.,
Інформація
навчального року (оперативний контроль).
Оптимальність вибору предметів варіативної
частини навчальних планів у ЗНЗ, гуртків за
інтересами, секцій у ПНЗ (тематичний контроль).
навчальних закладів
Збір та аналіз
оперативної
інформації
4.
Розподіл педагогічного навантаження у
навчальних закладах міста (оперативний
контроль).
5.
Дотримання нормативів поділу класів на групи
при вивченні окремих предметів.
6.
Стан охоплення дітей віком від 5 до 18 років
дошкільною та загальною середньою освітою.
7.
Стан роботи адміністрацій ЗНЗ
щодо
систематичного контролю за відвідуванням
учнями
навчальних
занять
(класноузагальнюючий контороль).
Аналіз організації та проведення індивідуального
навчання учнів. Дотримання вимог Положення
про індивідуальну форму навчання
(персональний контроль).
3.
8.
До 15.09
Аналітична
записка
Пронюк О.Г.
Аналіз документації
Згідно графіка
Наказ.
тарифікаційні
списки
Аналіз
номенклатурної
документації
Збір та аналіз
оперативної
інформації
Збір та аналіз
оперативної
інформації, акти
Згідно графіка
Наказ, мережа
Приріз Г.В.,
Шайгец Л.Г., Прийма
В.С.,
працівники ЦБ
Шайгец Л.Г.,
працівники ЦБ
ІІІ декада
Наказ,
електронна база
Панчишин Г.Ю.
Згідно графіка
Звітність до
Новороздільської
міської ради
Слобода Д.В.
Аналіз наказів ЗНЗ,
довідок учнів
Вересень
Довідка
Панчишин Г.Ю.
9.
Про стан організації профільного навчання учнів
старшої школи ЗНЗ міста (оперативний
контроль).
Збір та аналіз
оперативної
інформації, звіти
Вересень
Звіт
Пронюк О.Г.,
Панчишин Г.Ю.
10.
Контроль за оформленням актів прийому закладів
освіти до нового навчального року, актів
готовності кабінетів фізики, хімії, інформатики,
технічної праці, спортобладнання та спортивних
майданчиків.
Збір та аналіз
оперативної
інформації, звіти
Вересень-жовтень
Акти готовності
кабінетів
Коник Г.С.
Гургула О.Є.
11.
Стан
дотримання нормативних вимог щодо
формування мережі навчальних закладів міста.
Збір та аналіз
оперативної
інформації, звіти
ІІ декада
Зведена мережа
Панчишин Г.Ю.
1
Стан підготовки навчальних закладів
міста до
роботи в осінньо-зимовий період (оперативний
Жовтень
Вивчення стану
роботи на місцях
Вересень
Протокол
Соболевський І.О.,
Коник Г.С.
контроль).
Комплектування гуртків, секцій у ЗНЗ та ПНЗ
(оглядовий контроль).
Вивчення стану
роботи на місцях
Жовтень
Об’єктивність виставлення оцінок претендентам на
нагородження медалями за підсумками навчання в
10-х класах (класно-узагальнюючий контроль).
Перевірка класних
журналів, аналіз
відомостей ЗНЗ
Діяльність НЗ щодо забезпечення дітей-сиріт і
дітей, які позбавлені батьківської опіки і
піклування, одягом і взуттям згідно чинного
законодавства (персональний контроль).
Виконання вимог ст 18 Закону України „Про
освіту” в частині зарахування учнів до гімназій,
спеціалізованих шкіл (тематичний контроль).
Аналіз стану здоров'я та захворюваності дітей та
учнів навчальних закладів міста за підсумками
медичних оглядів (оперативний контроль).
Вивчення стану
роботи на місцях
Жовтень,
грудень,
квітень,
червень
ІІ декада
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
Вивчення стану
роботи на місцях
Жовтень
Аналіз зведених
звітів, доповідна
записка
Протягом року
Дотримання Типового положення про атестацію
педагогічних працівників в системі загальної
середньої освіти (персональний контроль).
Вивчення стану
роботи на місцях
Жовтень
Вивчення стану викладання навчальних предметів
у ЗНЗ:
 історія, правознавство (ЗШ І-ІІІ
ступенів №2);
 біологія (ЗШ І-ІІІ ступенів №2);
 фізика (ЗШ І-ІІІ ступенів №5);
 інформатика (ЗШ І-ІІІ ступенів №3);
 хімія (НВК «Лідер»);
 математика (ЗШ І-ІІІ ступенів №5);
 географія, снови економіки (ЗШ І-ІІІ
ступенів №3);
 християнська етика (НВК «Лідер»);
 образотворче мистецтво, музика (ЗШ
І-ІІІ ступенів №2);
 трудове навчання (СШ І-ІІІ ступенів
№4);
 фізична культура ( НВК «Лідер»);
Вивчення стану
роботи на місцях
Протягом року
Довідка, нарада
директорів ЗНЗ,
ПНЗ
Протокол,
Нарада керівників
навчальних
закладів
Звіт
Соболевський І.О.
Савицька Г.Є.
Нарада керівників
навчальних
закладів
Наказ, нарада
керівників
навчальних
закладів
Наказ, нарада
керівників
навчальних
закладів
Пронюк О.Г.
Довідки
Пронюк О.Г.
Панчишин Г.Ю.,
Прийма В.С.
Панчишин Г.Ю.
Савицька Г.Є.,
Саламін О.С.
Методисти ММК

9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
початкові класи (ЗШ І-ІІІ ступенів
№2);
 українська мова та л-ра, світова л-ра
(НВК «Лідер»);
 іноземні мови (СШ І-ІІІ ступенів
№4).
Стан роботи щодо виконання Законів України
«Про охорону праці», «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», «Про пожежну безпеку» (оглядовий
контроль).
Виконання заходів до цільових програм розвитку
освітньої галузі міста за 2015 р. (оперативний
контроль ).
Контроль за ходом проведення інвентаризації та
станом збереження матеріальних цінностей у
навчальних закладах (оперативний контроль).
Дотримання вимог законодавства про ЦЗ
України, проведення Днів цивільного захисту та
КОТ,
організації
підготовки
з
безпеки
життєдіяльності учнів ЗНЗ міста (тематичний
контроль).
Створення безбар'єрного середовища для осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
у
навчальних закладах міста
Вивчення стану
роботи на місцях
І декада
Довідка, протокол
наради керівників
навчальних
закладів
Панчишин Г.Ю.,
Гургула О.Є.,
Чернормор С.Ю.
Листопад
Звіт за півріччя
Вивчення стану
роботи на місцях
перевірка
документації
Вивчення стану
роботи на місцях
Листопад
Акти перевірки
Соболевський І.О.,
керівники структурних
підрозділів
Жемелко Л.Й.
Листопад
Аналітична
довідка
Панчишин Г.Ю.,
Гургула О.Є.
Вивчення стану
роботи на місцях
Листопад
Протокол наради
керівників ЗНЗ
Панчишин Г.Ю.
Грудень,
квітень
Аналітична
довідка
Пронюк О.Г.
Грудень
Доповідна
записка,
Інформація на
нараду керівників
Нарада керівників
навчальних
закладів
Доповідна
записка,
Приріз Г.В.
Листопад
Аналіз заходів
Грудень
Стан виконання навчальних планів та програм за Вивчення стану
підсумками І семестру поточного навчального року роботи на місцях
у ЗНЗ міста (оглядовий контроль).
Дотримання трудового законодавства в навчальних
Вивчення стану
закладах міста (оглядовий контроль).
роботи у ЗНЗ
Стан
виконання
рознарядки
підвищення
кваліфікації педагогічними працівниками НЗ міста
курсів (персональний контроль).
Стан охоплення організованим дозвіллям та
відпочинком соціально незахищених категорій,
Аналіз виконання
плану ЗНЗ району
Грудень
Вивчення стану
роботи у ЗНЗ
Грудень
Саламін О.С.
Панчишин Г.Ю.,
Лібрук Н.С.
дітей „групи ризику” під час Новорічних та
Різдвяних свят (персональний контроль).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
Дотримання нормативності при складанні розкладу
занять на ІІ семестр поточного навчального року
(вибірковий контроль).
Стан ведення номенклатурної документації,
зокрема класних журналів у ЗНЗ міста.
Аналіз стану пожежної безпеки, побутового
травматизму серед вихованців НЗ міста, виконання
заходів щодо їх профілактики (оперативний
контроль).
Рейд – перевірка дотримання вимог чинного
законодавства щодо організації харчування в
частині реалізації буфетної продукції в ЗНЗ міста
(тематичний контроль).
Моніторинг
ефективності
впровадження
поглибленого вивчення окремих предметів
(інформатика, українська та англійська мови) у
Новороздільській ЗШ І-ІІІ ступенів №5.
Вивчення роботи шкіл міста з питання
дотримання вимог законодавства щодо захисту
прав
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківської опіки та піклування (оглядовий
контроль).
Рейд – перевірка
щодо вивчення стану
організації та ведення документації з цивільного
захисту (цивільної оборони) в навчальних
закладах міста.
Стан соціально-педагогічного патронажу сімей, у
яких виховуються діти з особливостями
психофізичного розвитку
Стан роботи пунктів пробного тестування
учасників ЗНО. Відповідність пункту тестування
вимогам УЦОЯО.
Інформація на
нараду керівників
Січень
Вивчення стану
роботи на місцях
Січень
нарада директорів
ЗНЗ
Пронюк О.Г.
Вивчення стану
роботи на місцях
Січень
Доповідна записка
Пронюк О.Г.
Вивчення стану
роботи на місцях
ІІІ декада
Довідка
Черномор С.Ю.,
Гургула О.Є.
Вивчення стану
роботи на місцях
ІІ декада
Довідка
Панчишин Г.Ю.
Вивчення стану
роботи на місцях
ІІІ декада
Аналітична
довідка
Пронюк О.Г.
І декада
Інформація
Панчишин Г.Ю.
ІІ декада
Акти
Панчишин Г.Ю.
Лютий
Вивчення стану
роботи на місцях,
аналіз документації
Вивчення стану
роботи на місцях,
аналіз документації
Березень
Вивчення стану
роботи у ЗНЗ
Вивчення стану
роботи у ЗНЗ
І декада
Доповідна
записка
Панчишин Г.Ю.
Березень
Інформація, Акт
остеження
Пронюк О.Г.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Моніторинг результативності індивідуального
навчання дітей з особливими освітніми
потребами в ЗНЗ міста.
Про хід виконання наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 03.08.2012
№888 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України щодо профілактики правопорушень
серед дітей та учнівської молоді на період до
2015 року».
Державна атестація Новороздільського НВК
«Лідер»
Вивчення стану
роботи на місцях
ІІ декада
Доповідна
записка
Вивчення стану
роботи у ЗНЗ
Березень
Доповідна
записка,
рішення,
протокол
Вивчення стану
роботи на місцях
Березень
Аналітична
довідка, наказ
Пронюк О.Г.,
працівники відділу
освіти
Стан реалізації заходів Стратегії розвитку
психологічної служби міста у 2015 році.
Вивчення стану
роботи на місцях
Доповідна записка,
рішення,
протокол
Аналітична
довідка, наказ
Лібрук Н.С.
Травень
Збір інформації
Пронюк О.Г.
Квітень
Аналітична
довідка
Зведений розклад
ДПА
Пронюк О.Г.
Квітень-Травень
Звітна
документація
Пронюк О.Г.
Травень
Акти
Пронюк О.Г.
Травень
Інформація
Пронюк О.Г.
Травень
Інформація
Соболевський І.О.,
начальник
пришкільного табору
Проведення свята Останнього дзвоника у ЗНЗ (за
окремим графіком).
Готовність ЗНЗ міста до організованого
закінчення поточного навчального року.
Відповідність нормативним вимогам розкладу
ДПА для учнів 9-х та 11-х класів ЗНЗ (за
окремим графіком).
Стан обєктивності звільнення випускників шкіл
від державної підсумкової атестації (за станом
здоров'я, учасників міжнародних олімпіад тощо).
5.
Ведення класних журналів
(вибірковий контроль)
6.
Стан виконання навчальних планів та програм у
навчальних закладах за ІІ семестр поточного
навчального року (вибірковий контроль).
Стан підготовки пришкільного табору з денним
перебуванням до початку оздоровчого сезону.
7.
у
ЗНЗ
міста
Квітень-Травень
Вивчення стану
роботи на місцях
Вивчення стану
роботи на місцях
Перевірка та
погодження
розкладів ДПА
Перевірка та
погодження
відповідної
документації
Перевірка та
погодження
відповідної
документації
Вивчення стану
роботи на місцях
Вивчення стану
роботи на місцях
Травень
Панчишин Г. Ю.
Слобода Д.В.
Пронюк О.Г.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Стан дотримання правил техніки безпеки і
охорони праці у навчальних закладах (вибірковий
контроль).
Вивчення стану збереження і використання
продуктів харчування в ДНЗ міста (тематичний
контроль.
Стан роботи по створенню у навчальних закладах
кабінетів
«Основ
здоров'я
та
безпеки
життєдіяльності».
Аналіз організації та проведення індивідуального
навчання учнів, які мають вади фізичного
розвитку.
Інвентаризація бібліотечних фондів навчальних
закладів міста.
Дотримання Положення про державну
підсумкову атестацію в системі загальної
середньої освіти, Положення про золоту та срібну
медалі,похвальний лист, критеріїв оцінювання.
Стан роботи по підготовці та проведенню
оздоровчої кампанії влітку 2015 року.
Про хід виконання міської Програми «Обдаровані
діти».
Моніторинг
навчальних досягнень учнів за
результатами ДПА та ЗНО у поточному
навчальному році.
Про стан виконання заходів з
профілактики
злочинності та правопорушень, запобігання
жорстокого
поводження
з
дітьми
в
загальноосвітніх навчальних закладах містаь за ІІ
півріччя поточного року.
Перевірка стану ведення випускної документації
у ЗНЗ міста (протоколів ДПА, додатків до
свідоцтв та атестатів, книги обліку та видачі
документів про освіту державного зразка).
Про реалізацію кредитно-модульної системи
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників, дотримання вимог Типового
положення
про
атестацію
педагогічних
Вивчення стану
роботи на місцях
І декада квітня
Інформація
Панчишин Г.Ю.,
Гургула О.Є.
Вивчення стану
роботи на місцях
ІІ декада квітня
Інформація
Поливко Г.Я.. Когут
К.М.
Вивчення стану
роботи на місцях
Травень
Інформація
Панчишин Г.Ю.
Інформація
Панчишин Г.Ю.
Звіт
Приріз Г.В.
Перевірка
ІІ декада травня
відповідної
документації
Червень - серпень
Звірка документації
Червень
Перевірка та
погодження
відповідної
документації
Вивчення стану
роботи на місцях
Аналіз звітної
інформації
Аналіз
звітної
інформації
Червень
Звітна
документація
Пронюк О.Г.
Червень
Довідка, наказ
Панчишин Г.Ю..
Червень
Савицька Г.Є.
Аналіз звітної
документації
Червень
Доповідна
записка
Доповідна,
записка, рішення,
протокол колегії
Наказ, звіт
Перевірка випускної
документації
Червень
Акти,
протоколи
Пронюк О.Г.
Аналіз звітної
Червень
Доповідна
записка, рішення,
протокол колегії
Саламін О.С.
документації
Червень
Пронюк О.Г.
Слобода Д.В.
9.
працівників системи загальної середньої освіти (в
новій редакції).
Порядок оформлення і ведення кадрової
документації, дотримання нормативно-правових
актів, які регламентують трудові відносини.
Аналіз звітної
Червень
документації
Доповідна
записка
Приріз Г.В.
Розділ 6.1. Робота з впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання
в ДНЗ
№
з/п
1.
2.
Назва інноваційної технології
Основна наукова педагогічна
У яких
ідея
навчальних
закладах
застосов.
Посібники: «Літературні заняття з Система роботи вихователів ДНЗ №8
дошкільнятами»,
«Навчаємо та
організація
розповідати за ілюстраціями» Білан О.І. життєдіяльності з питань
художньої літератури та
розвитку мовлення.
Посібник «Рідна природа» Левченко Систематизація
та ДНЗ №8
Т.Г.
планування занять з довкілля
3.
Посібник «Музичне виховання з дітьми Систематизація
та ДНЗ №5, 8
І молодшої групи» Науменко Т.
планування
занять
з
музичної діяльності з дітьми
І молодшої групи
4.
Посібник «Громадянське виховання Система роботи вихователів ДНЗ №8
особистості» Грицюк Л.А., Каратаєва та
організація
М.І.
життєдіяльності з питань
громадянського виховання
5.
Посібник «Образотворче мистецтво для Систематизація
дошкільнят» Ланіна І.В., КучеєваН.В.
планування
занять
образотворчої діяльності
та Усі ДНЗ
з
Хто здійснює
Безпосередня роль методиста у
науковонауково-методичному супроводі
методичний
супровід
Вихователь1.
Ознайомлення з
методист Тибінка методичним посібником.
Н.М
2.
Слухання на методичній
нараді щодо результатів апробації
посібника.
Вихователь1.
Організація і проведення
методист Тибінка практикуму для вихователів.
Н.М.
2.
Слухання на методичній
нараді щодо результатів апробації
посібника.
Музкерівники:
1.
Ознайомлення
з
Грица Л.М.,
методичним посібником.
Николин С.С.
Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Вихователь1. Ознайомлення з методичним
методист Тибінка посібником.
Н.М.
Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Завідувачі,
1.
Ознайомлення
з
вихователіметодичним посібником.
методисти
Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Посібник
«Абетка
дошкільників» Яковенко Л.В.
6.
безпеки Безпека
життєдіяльності Усі ДНЗ
дітей дошкільного віку
Завідувачі,
вихователіметодисти
Посібник
«Методика
організації Система роботи вихователів ДНЗ №5
художньо-мовленнєвої діяльності дітей та
організація
у дошкільних навчальних закладах»
життєдіяльності з питань
художньої та мовленнєвої
діяльності дітей дошкільного
віку.
Посібник «Рік до школи» Гресь А.
Підготовка
дитини
до ДНЗ №5
шкільного життя
Виховательметодист
Боришкевич Г.І.
Методика інтенсивного розвитку дітей Загальний
розумовий, Усі ДНЗ
4-6 р. В. Федієнко та різні посібники сенсомоторний та психічний
для дітей дошкільнят.
розвиток дітей старшого
дошкільного віку на основі
вимог Базового компоненту
Посібник «Вчимось рахувати без Розвиток
математичних ДНЗ №2,8
проблем»
знань та умінь
Завідувачі,
вихователіметодисти
9.2
Посібник
проблем»
писати
без Підготовка
руки
оволодіння письмом
до ДНЗ №2,8
Вихователіметодисти
Загородна Г.М.
Тибінка Н.М.
9.3
Посібник «Каліграфічні прописи»
Підготовка
руки
оволодіння письмом
до ДНЗ №5
Виховательметодист
Боришкевич Г.І.
9.4
Посібник «Вчимось
проблем»
7.
8.
9.
9.1
«Вчимось
малювати без Розвиток
образотворчих ДНЗ №2,8
навичок та умінь
Виховательметодист
Боришкевич Г.І.
Вихователіметодисти
Загородна Г.М.
Тибінка Н.М.
Вихователіметодисти
Загородна Г.М.
Тибінка Н.М.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Ознайомлення з методикою та
посібниками.
1.Організація
та
проведення
практикуму для вихователів.
2. Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
1.Організація
та
проведення
практикуму для вихователів.
2. Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
1.Організація
та
проведення
практикуму для вихователів.
2. Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
1.Організація
та
проведення
практикуму для вихователів.
2. Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
10.
11.
Посібник
«Робочий
зошит
для Підготовка
руки
підготовки руки дітей старшого оволодіння письмом
дошкільного
віку
до
письма»
Бондаренко Л.С.
до ДНЗ №7
Посібник «Навчаємося математики. Розвиток
математичних ДНЗ №7
Робочий зошит для дітей старшого знань та умінь
дошкільного віку» Степанова Т.М.
Вихователь1.Організація
та
проведення
методист Колодій практикуму для вихователів.
Л.І.
2. Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
Вихователь1.Ознайомлення з методичним
методист Колодій посібником.
Л.І.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Вихователь1.Ознайомлення з методичним
методист Колодій посібником.
Л.І.
2.Слухання на методичній нараді
щодо
результатів
апробації
посібника.
12.
Посібник
«Альбом
майбутнього Розвиток
образотворчих ДНЗ №7
першокласника:
образотворча навичок та умінь
діяльність у старшому дошкільному
віці» Панасюк І.С.
13.
Посібник
«Народознавство
в Систематизація
дошкільному навчальному закладі 2-6 планування
занять
р.»Ніколаєнко В.М.
народознавства.
та ДНЗ№ 2
з
Виховательметодист
Загородна Г.М.
14.
Посібник «Дошкільнята на прогулянці» Систематизація
Сухар В.Л.
планування прогулянок.
та ДНЗ №2
Виховательметодист
Загородна Г.М.
15.
Посібник «Математика для дітей 5-6 Систематизація
та ДНЗ №2
років» Ігнатьєва С.А.,Яковлева О.П.
планування
занять
з
математики з старшими
дошкільнятами.
Виховательметодист
Загородна Г.М.
Посібник
«Хрестоматія
з Християнське виховання в Усі ДНЗ
християнського виховання для середніх ДНЗ
та старших дошкільнят» Ясниська Г.Я.,
Іванців Г.,Франкевич О., Шиян О.
Завідувачі,
вихователіметодисти.
16.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
17.
Посібник «Хрестоматія для читання» Художня література в ДНЗ
Ємец А.А., Коваленко.О.М., Шапко
О.В.
ДНЗ №2
18.
Посібник
«Пізнавальний
розвиток Організація життєдіяльності Усі ДНЗ
старших дошкільників» за програмою старших дошкільників в ДНЗ
«Впевнений старт» Дикань Н.І.,
Мельниченко К.С.,Шевцов О.А.
Завідувачі,
вихователіметодисти.
19.
Посібник «Фізичний розвиток»
старший вік) Лущик І.В.
Завідувачі,
вихователіметодисти.
( Система навчально-виховної Усі ДНЗ
роботи з фізичного розвитку
старших дошкільників.
Виховательметодист
Загородна Г.М.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
1.Ознайомлення з методичним
посібником.
2.Слухання на методичній нараді
щодо результатів апробації
посібника.
Розділ 6.2 РОБОТА З ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ЗНЗ
№
з/п
1.
2.
3.
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний за проведення
Використання проектних методик і комп’ютерних технологій у
процесі навчання («Основи комп'ютерної графіки», «Основи
комп'ютерних презентацій», «Основи візуального програмування») .
Проведення тренінгів з учнівською молоддю з питань
євроінтеграційної освіти в контексті європейських стандартів.
Продовження роботи над програмою „Малі кроки” (заняття з дітьмиінвалідами).
протягом року
Адміністрації НЗ, методисти ММК
протягом року
Наявко Н.О.
Лукачук І.В.
Наконечна К.В.
протягом року
Розділ 7.1. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАХОДІВ у ДНЗ
Листопад
Термін
Дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)
ДНЗ «Берізка»
ДНЗ «Голубок»
Семінар-практикум
« Роль
зв’язного мовлення для всебічного
розвиту особистості» . Старша
логопедична група
вих. Паюк
І.А.
ДНЗ «Сонечко»
ДНЗ «Малятко»
Грудень
Лютий
Семінар-практикум «Пізнаємо
довкілля разом».
Середня група
Вих. Михайлюк І.В.
Семінар-практикум
«Розвиток
художньо-естетичної
свідомості у
дошкільнят творами
укр. письменників»
Група
Вих. Гарнага М.І.
Семінар-практикум «Сенсорнопізнавальний простір в ДНЗ»
Середня група
Вих. Хроняк Г.Б.
Семінар-практикум
«Збагачення
внутрішнього світу
дитини за
допомогою
навколишньої
природи»
Старша група
Вих. Дичковська
Г.В.
Семінар-практикум «Сенсорний
ровиток молодших дошкільнят в
мовах ДНЗ»
II молодша група
Вих. Овсяник М.В.
Квітень
Березень
Семінар-практикум
«
Ознайомлення з народними та
державними символами Україниважливий аспект соціалізації
особистості та формування у неї
національної свідомості»
Старша група
вих.
Бобиренко Л.В.
Розділ 7.2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ У
ЗНЗ.
№
з/п
1.
Назва заходу
Серпнева конференція педагогічних працівників міста
Дата проведення
Відповідальний за виконання
27 серпня
СоболевськийІ.О.
2.
3.
День знань.
Загальноміське свято «Доземний уклін, Учителю, тобі!».
4.
5.
Міський дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяги».
Свято вшанування обдарованих дітей і творчих учителів «Ми
листопад
21 листопада
Савицька Г.Є.
керівники ЗНЗ
Савицька Г.Є..,
керівники НЗ
Савицька Г.Є.
Савицька Г.Є.
01.09.
03.10
майбутнє твоє, Україно!»
квітень
Приріз Г.В.
7.
Презентація книжечки із творами переможців міського конкурсу
«Створи власну книгу».
Свято останнього дзвоника.
травень
8.
Загальноміське свято «Випускник-2015».
травень
9.
березень
11.
Загальноміське свято, присвячене річниці з дня народження
Т.Г.Шевченка .
Літературна кав'ярня «Дегустація поетичного слова» ( зустріч із
вчителями –аматорами поетичного слова).
І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».
Лі брук Н.С.,
керівники НЗ
Лі брук Н.С.,
керівники НЗ
Філонова Г.Г.
12.
Заходи щодо відзначення Дня міста.
13.
Участь у міських просвітянських вечорах:
 до річниці УПА;
 до річниці ЗУНР;
 до Дня Соборності України;
 до дня битви під Крутами;
 до Дня Матері;
 до Дня Героїв.
6.
10.
14.
Свято до Дня бібліотекаря. Бібліотераса. «Мудрість літ
сплелася з сьогоденням».
15.
Конференція «Велич духу митрополита Андрея
Шептицького»( до 70 річчя від смерті А.Шептицького)
Участь в акції «Допоможи українському солдату»
Участь в акції « Скорботна свічка пам’яті святої»»
16.
17.
жовтень
18 грудня
травень
Савицька Г.Є.
Приріз Г.В.
Савицька Г.Є.
Філонова Г.Г.
Андрусик Ж.П.
Волчанська О.О.
Савицька Г.Є.,
керівники НЗ
жовтень
листопад
січень
січень
березень
травень
травень
жовтень
Лібрук Н.С., Слобода Д.В.
керівники навчальних закладів
02 грудня
Філонова Г.Г.
вересень- жовтень
жовтень
Лібрук Н.С.
Свобода Д.В.
Приріз Г.В.
Розділ 8.1.Організація і проведення конкурсів, змагань та інших заходів з обдарованими
дітьми у ДНЗ
№
з/п
1.
2.
3.
4
5.
Зміст роботи
Термін виконання
Місце проведення
Відповідальний за виконання
Організація та ведення гуртків у старших групах
ДНЗ:
 Танцювальний – «Подоляночка»
 Музично-пісенний – «Співаночки мої»
 Художньо-естетичний –«Умілі руки»,
«Вишиванка», «Творимо дива .Витинанки».
 Театральний– «У світі казки»
 Образотворчий—«Талановиті пальчики»,
«Чарівний пензлик»
Фізкультурний --«Малятко-здоров`ятко"
 Народознавчий – «Берегиня», «Бабусина скриня»
Проведення виставок дитячих робіт, а саме:
- малюнків на теми:
«Особливі барви моєї України», «Яке все довкола
красиве»
«Малюнок до Святого Миколая»
«Ми писанки розмалюєм , кращим друзям
подаруєм»
«Безпека життєдіяльності дитини».
- Виробів дітей з природного матеріалу:
«Осінні фантазії», «Осінь королева».
- Виробів з паперу, тканини та інш.матеріалів:
«Скарбничка паперових чудес», «Я люблю
Україну мою», «Котилася писанка».
«Вишивані обереги мого народу»
Протягом навчального
року
Усі ДНЗ:
ДНЗ № 5
ДНЗ № 2
ДНЗ № 8, 5, 7,2
ДНЗ № 5
ДНЗ № 5,2
Педагоги:
Муз. керівник Кос Р.І.
Муз.кер.Корчемна М.З.
Вих. Адаменко Л.П., Дичковська
Г.В., Бенець О.В.
Вих. Воробйова С.В.
Вих.Попик І.О.,Балян Л.В.
ДНЗ № 8
ДНЗ № 8 ,7
Вих. Голуб Л.М.
Вих. Карачок Д.Г.,Мосій Н.Г.
Усі ДНЗ:
Завідувачі ДНЗ, вихователі –
методисти, вихователі груп.
Дитячий концерт до Дня Дошкілля «Осіння мелодія
лине».
Проведення патріотичного вернісажу «Хай в серці
кожної дитини живе любов до України!»
Музичне свято,присвячене Збройним Силам України,
«Героям слава!»
Жовтень 2014р.
ДНЗ № 8, 7, 5
Грудень 2014р.
Квітень 2015р.
ДНЗ №2,5,7,8
ДНЗ №2,5,7,8
Травень 2015р.
ДНЗ № 2
Жовтень – листопад
2014р.
Протягом навчального
року
Січень 2015р.
ДНЗ № 2, 8, 5,7
Вересень 2014р.
Усі ДНЗ
Педагоги ДНЗ
Усі ДНЗ
Завідувачі ДНЗ, вихователі –
методисти, вихователі груп, муз.
керівники.
ДНЗ № 8
Лютий 2015 р.
Лютий 2015 р.
ДНЗ № 8
Розділ 8. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ З ОБДАРОВАНОЮ
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ в ЗНЗ .
№
з/п
1.
2.
2.
3.
Зміст роботи
Дата проведення
Відповідальний за виконання
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри з
основ наук..
Участь у міському етапі тестування кандидатів до т/в МАН
України у 2014/2015 навчальному році.
- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;
- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;
- Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»;
- Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»;
- Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок»,
- Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека»;
- Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Гринвіч»;
- Всеукраїнський конкурс «Живи, книго!»;
Обласні конкурси, фестивалі:
 обласний конкурс «Славетні імена України»;
 обласна виставка-огляд «Квітковий вернісаж»;
 обласна виставка-огляд «Український сувенір»;
 обласний дитячо-юнацький фестиваль „Сурми звитяги”;
 конкурс творчих робіт «Об’єднаймося ж, брати мої»;
 обласний етап Всеукраїнської туристської експедиції
учнівської молоді „Краса і біль України”;
 обласна
акція
«Незабудка
пам’яті»,
присвячена
вшануванню пам’яті жертв Голодомору та політичних
репресій;
 обласний етап Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 обласний фестиваль для дітей та юнацтва „Різдвяні
канікули”;
 обласний конкурс декоративно-ужиткового мистецтва
„Таланти твої, Україно”;
 обласний етап історико-географічної експедиції «Історія
протягом року
Методисти ММК
вересень
Методисти ММК
протягом року
Методисти ММК відділу освіти
вересень
жовтень
листопад
Філонова Г.Г.
Шипівдич В.В.
Наконечна К.В.
Шипівдич В.В.
жовтеньлистопад
жовтеньлютий
листопад
листопад-квітень
листопад
грудень
Савицька Г.Є.
Філонова Г.Г.
Волчанська О.О.
Шипівдич В.В.
Слобода Д.В.
Слобода Д.В.
Філонова Г.Г.
Лібрук Н.С.
Волчанська О.О.
грудень-
міст і сіл Львівщини»;
обласна
Інтернет-олімпіада
«Відкрита
природнича
демонстрація»;
 обласний конкурс «Природа і фантазія»;
 обласний конкурс «Різдвяна шопка», «Різдвяна іграшка»;
 обласний конкурс «Дотик природи».
 обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН;
 міжнародному проекті-естафеті «Малі річки – життя
України».
Міські конкурси, фестивалі:

4.
5.

змагання учнівської молоді зі спортивного орієнтування.
Спортивні змагання:
 крос „Золота осінь”.
 „Старти надій”;
 футбол;
 легкоатлетичне чотириборство;
 баскетбол;
 настільний теніс;
 міні-футбол (дівчата);
 „Козацький гарт”;
 військово- патріотична гра « Джура»
січень
березень
Шипівдич В.В.
січень
квітень
Андрусик Ж.П.
Андрусик Ж.П.
Андрусик Ж.П.
грудень
березень
Методисти ММК
Шипівдич В.В.
жовтень
Шипівдич В.В.
протягом року
Брандибура Р.М., Слобода Д.В.
Розділ 9.1. Виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду в
ДНЗ
№
з/п
Чий досвід
вивчається
Тема досвіду
1
Вихователь
Марусяк
Ольга
Дем’янівна
Значення
художньої
літератури для
всестороннього
розвитку дитини
дошкільного віку
2
Виховательметодист
Тибінка Надія
Миколаївна
3
Вихователь
Татчин
Світлана
Євгенівна
Сприяння
креативному
розвитку та
розкриттю
творчого
потенціалу
учасників
навчальновиховного
процесу
Розвиток
математичних
здібностей дітей
дошкільного віку
4
Формування
Вчителькомунікативнологопед
мовленнєвої
Шайгец Любов компетенції дітей
Станіславівна
в умовах вільного
спілкування
Де
апробується,
впроваджуєть
ся
Впроваджуєть
ся в ДНЗ
«Малятко»
Хто узагальнює
досвід
Форма узагальнення
Дата
завершення
узагальнення
Вихователь
Марусяк О.Д. ,
вих..-мет.
Тибінка Н.М.
Опис досвіду, додати Березень
конспектів занять,
2013р.
свят, результати
анкетування батьків,
теоретичні й
практичні
рекомендації
Вивчається та
поширюється
в ДНЗ
«Малятко»
Виховательметодист
Тибінка Н.М.,
завідувач ДНЗ
Чарна С.П.
Опис та папка з
матеріалами,
презентація
Березень
2013р.
Впроваджуєть Завідувач
ся в ДНЗ
Віщук О.М.,
«Берізка»
вих..-мет.
Загородна Г.М.
Папка з
Травень
теоретичними і
2013р.
практичними,
наочними
матеріалами, альбом.
Вивчається в
ДНЗ
«Голубок»
Папка з
теоретичними і
практичними
матеріалами, альбом
, наочнодемонстраційний
корекційний
матеріал
Вч.-логопед
Синенько М.
Г.,
ШайгецЛ.С.,
вих.-мет.
Боришкевич
Г.І.
Травень
2014р.
Де розглядатимуться
результати узагальнення
У наказі по ДНЗ, на
педагогічних годинах, педрадах
ДНЗ «Малятко»; використання
на заняттях з художньої
літератури, музичнолітературних розвагах для
дітей, самостійного підвищення
фахової майстерності
У наказі по ДНЗ, на засіданні
атестаційної комісії відділу
освіти, педагогічних радах в
ДНЗ, педагогічних годинах,
колективних переглядах,
засіданнях МО керівників
ДНЗ. Міських відритих
заходах; використання у
навчально-виховному процесі
з дітьми та педагогами.
На педрадах ДНЗ, семінарахпрактикумах, педагогічних
годинах, колективних
переглядах.
На засіданнях методичного
об’єднання вчителівлогопедів і пр.. психологів;
педрадах ДНЗ; використання
логопедами на індивідуальних
та групових заняттях з дітьми.
5.
Вихователь
Михайлишин
Валентина
Іванівна
6.
Вихователь
Ривко Оксана
Ярославівна
Розвиток
мовленнєвих
здібностей дітей
засобами
фольклору
Роль і місце видів
діяльності
вихованні дітей
дошкільного віку.
Вивчається в
ДНЗ
«Сонечко»
Завідувач
Венгчак О.Б.,
вих.-мет.
Колодій Л.І.
Папка з теоретичним
та практичним
матеріалом, альбом
Травень
2013р
На педрадах ДНЗ,
педагогічних годинах,
семінарах-практикумах,
колективних переглядах.
Вивчається в
ДНЗ
«Сонечко»
Завідувач
Венгчак О.Б.,
вих.-мет.
Колодій Л.І.
Папки з теоретичним Травень
матеріалом,
2013р.
фотоальбоми, творчі
розробки, конспекти
занять
На педрадах ДНЗ,
педагогічних годинах,
семінарах-практикумах,
колективних переглядах.
Розділ 9.2. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в
ЗНЗ
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Зміст роботи
Оновлення банку ППД педагогів міста .
Створення міського банку даних про впровадження у навчальних закладах
інноваційних педагогічних технологій, ППД
Рецензування методичних розробок учителів, які атестуються на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».
Узагальнення досвіду роботи вчителя початкових класів
«Формування
творчого розуму молодших школярів засобами гри»
Відвідування уроків вчителів, що атестуються на підтвердження та присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Створення методичного банку «Інноваційний урок у системі компетентнісно
орієнтованого навчання»
Засідання творчої лабораторії учителів української мови і літератури, світової
літератури «Інтегрований урок»
Термін проведення
Протягом року
Вересень- листопад
Відповідальні
Січень-березень
Савицька Г.Є.
Савицька Г.Є.
Методисти ММК
Савицька Г.Є.
Методисти ММК
Саламін О.С.
Листопад-березень
Методисти ММК
Лютий-травень
Савицька Г.Г.
Протягом року
Філонова Г.Г.
Волчанська О.О.
Лютий-березень
Заняття школи передового досвіду учителів географії (на основі досвіду Протягом року
учителя-методиста Кучер І.В.)
Узагальнення досвіду роботи вчителя світової літератури Білоус Г.І. Квітень
«Формування літературних компетентностей у процесі вивчення світової
літератури»
Впровадженння досвіду роботи Пастух А.М. «Практична діяльність учнів на Впродовж року
уроках географії».
Шипівдич В.В.
Волчанська О.О.
Шипівдич В.В.
Розділ 10. СПІВПРАЦЯ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.
№ з/п
Зміст роботи
1.
Міжнародні конкурси педагогів:
 партнери в освіті: програма обміну в галузі
освіти.
2.
Міжнародні конкурси учнів:
 „Акт підтримки свободи” (за програмою
обміну школярів);
 суспільна
акція
школярів
України
„Громадянин”.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Міжнародне співробітництво педагогів:
 співпраця з Британською та Американською
радами;
 участь у проекті інтеграції базових ідей і
практики громадянської освіти у процес
викладання історії.
Міжнародне співробітництво учнів у рамках
Програми школи здоров’я.
Міжнародний молодіжний обмін між учнями
НВК «Лідер» та школярами Польщі.
Співпраця з МКПЦ «Молодість» та відділом з
питань гуманітарної політики, з громадськими та
молодіжними організаціями.
Участь у міжнародному проекті Представництва
Європейського Союзу в Україні «Підтримка
Євроклубів в Україні у 2015 році».
Участь учителів англійської мови у міжнародному
он-лайн-курсах Британської ради в Україні.
Участь у спільному проекті Європейського Союзу і
Міністерства освіти та науки України e-Twinning
Plus.
Термін виконання
Відповідальний за проведення
протягом року
Наявко Н.О.
Наявко Н.О.
протягом року
листопад – квітень
до 15 червня
Слобода Д.В.
протягом
року
Наявко Н.О.
Слобода Д.В.
протягом
року
протягом
року
протягом року
НВК «Лідер».
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,
Новороздільський БДЮТ
НВК «Лідер»,
Чернюх Є.Я., Туз О.С.
Савицька Г.Є.
протягом року
Наявко Н.О.
протягом року
Наявко Н.О.
протягом року
Наявко Н.О.
Розділ 11. Оздоровлення дітей і підлітків шкільного віку.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
Питання, що розглядаються
Термін виконання
Відповідальний
Вихід
Підготувати пакет нормативно-правових документів
щодо організації роботи пришкільного табору
(планування роботи з оздоровлення учнів у ДНЗ та
ЗНЗ міста).
Провести попередню підготовку пришкільного
табору до відкриття зміни (акти приймання; підбір
персоналу, кваліфікованих педагогічних кадрів для
роботи з дітьми тощо).
Квітень-травень
Соболевський І.О.
Наказ, заходи
Травень
Акти, заходи
Провести семінар-практикум з питань :
- організації змістовного дозвілля учнів в
умовах пришкільного табору;
- використання традиційних та інноваційних
форм табірної роботи.
Провести інструктажі щодо:
- дотримання
правил
техніки
безпеки,
пожежної безпеки та охорони життя і
здоров’я дітей (працівники пришкільного
табору);
- безпечного перевезення груп дітей до місць
відпочинку та у зворотному напрямку
(працівники пришкільного табору);
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог,
протиепідемічного нагляду при організації
роботи пришкільного табору (працівники
пришкільного табору);
- повноцінного збалансованого харчування
дітей відповідно до норм, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
22.11.04 р. №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих
закладах»;
- належного медичного обслуговування дітей,
профілактики захворюваності,матеріальнотехнічного забезпечення медичного пункту
пришкільного табору.
Травень
Соболевський І.О.,
керівники НЗ,
начальник
пришкільного
табору
Соболевський І.О.,
начальник
пришкільного
табору
Червень
Гургула О.Є.,
начальник
пришкільного
табору
Методичні рекомендації
Інструктаж
5.
Забезпечити проведення масових спортивних
заходів, веселих стартів, змагань та турнірів з
найдоступніших видів спорту.
Травень-червень
Начальник
пришкільного
табору
методичні рекомендації,
План заходів
6.
Залучити до відпочинку та оздоровлення в
пришкільному таборі дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із
багатодітних і малозабезпечених сімей, талановиту
та обдаровану учнівську молодь, дітей із девіантною
поведінкою.
Організувати виховну, культурно-масову роботу з
дітьми (відвідування музеїв, інших закладів
культури та мистецтва, проведення туристичних та
екскурсійних подорожей (поїздок), колективних
творчих справ тощо).
Проводити профілактично-просвітницьку роботу
серед
дітей
та
учнівської
молоді
щодо
попередження розповсюдження наркоманії, ВІЛінфекції, хвороб, які передаються статевим шляхом.
Тощо.
Моніторинг стану організації оздоровлення в ДНЗ
міста в літній період та роботи пришкільного
оздоровчого табору:
- збалансоване харчування;
- ефективне використання природних ресурсів
(сонячні, повітряні ванни);
- дотримання
встановлених
санітарногігієнічних норм відпочинку, особистої
гігієни дітей;
- організації фізкульткрно-масової роботи;
- методики планування та організації виховної
діяльності;
- дотримання режиму дня.
Підготувати:
- аналітичний звіт про роботу оздоровчого
табору;
- статистичний звіт про оздоровлення дітей і
підлітків шкільного віку влітку 2014 р.
Забезпечити належне фінансування оздоровчої
кампанії, сприяти залученню підприємств, установ
та організацій усіх форм власності, благодійних та
Травень-серпень
Начальник
пришкільного
табору
Заходи
Червень
Начальник
пришкільного
табору
Заходи
Червень
Начальник
пришкільного
табору
Заходи
Травень-серпень
Панчишин Г.Ю.,
Ривко О. Я.
Інформація
Червень-серпень
Начальник
пришкільного
табору,
Панчишин Г.Ю.
Звіти
Протягом року
Соболевський І.О.
Заходи
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
релігійних організацій до надання фінансової і
матеріальної допомоги в організації літнього
відпочинку та оздоровлення максимальної кількості
дітей.
Взяти участь в організації літнього оздоровлення
обдарованих дітей та дітей пільгових категорій на
базі літніх таборів відпочинку (закупівля за рахунок
коштів державного бюджету оздоровчих путівок
для дітей спільно з відділом з питань гуманітарної
політики).
Продовжити роботу з удосконалення показників
статистичної звітності щодо обліку дітей, охоплених
різними формами відпочинку та оздоровлення,
забезпечити їх своєчасне подання і опрацювання.
Травень-серпень
Панчишин Г.Ю.,
відділ з питань
гуманітарної
політики
Звіт, кошторис
Протягом року
Соболевський І.О.
Заходи
Розділ 12. Підготовка та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
№
Вид діяльності
з/п
1
2
1. Інституційний розвиток системи оцінювання якості освіти
1.1.
Підготовка наказів відділу освіти про забезпечення успішного проведення ЗНО, співпрацю
та взаємодію установ, причетних до ЗНО- 2015.
2. Інформаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання
2.1
Підтримка роботи поштових скриньок ЗНЗ для організації збору та поповнення
інформації, необхідної для проведення ЗНО-2015.
2.2
Поширення матеріалів про підсумки та результати проведення ЗНО-2014 серед керівників
навчальних закладів.
2.3
Організація та проведення інформаційно-методичних семінарів з питань підготовки та
проведення ЗНО-2015 р. з педагогічними працівниками ЗНЗ міста, відповідальними по
школах за ЗНО, адміністраціями ЗНЗ.
2.4
Інформування учнівської та педагогічної громадськості навчальних закладів про умови
реєстрації та участь в ЗНО – 2015. Проведення громадських слухань щодо формату та
умов проведення ЗНО-2015.
2.5
Організація та проведення нарад з відповідальними за ЗНО в навчальних закладах міста:
 «Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2014 і перспективи проведення ЗНО2015».
 «Ретроспективний аналіз результатів ЗНО-2014».
 «Процедура реєстрації на ЗНО-2014. Пробне тестування як форма ознайомлення з
Відповідальні
інституції
3
Термін виконання
4
Протягом року
Пронюк О.Г.
Відділ освіти, ЗНЗ
Протягом року
Пронюк О.Г.
Вересень - жовтень
Пронюк О.Г.
Протягом року
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Жовтень 2013 –
травень 2014
Пронюк О.Г.
Вересень-жовтень
Листопад
Лютий
2.6
процедурою проведення ЗНО».
 «Аналіз реєстрації учасників ЗНО-2015. Формування мережі пунктів пробного
тестування».
 «Пробне тестування: підсумки проведення».
 «Підбір і навчання залучених педагогічних працівників – вагома складова успішного
проведення ЗНО».
 Інше – за потребою.
Поширення інформаційних матеріалів для підготовки до ЗНО 2015 р.
2.7
Підготовка і поширення матеріалів з питань ЗНО для ЗМІ.
3.Організаційне забезпечення проведення ЗНО -2013
3.1
Забезпечення проведення апробації тестових завдань.
Пробне тестування
3.2
Формування бази даних персоналу ППТ (відповідальні за ППТ, помічники відповідальних,
інструктори, чергові).
3.3
Проведення зустрічей з громадськістю з питань проведення пробного тестування
(ознайомлення з процедурою проведення сертифікаційного ЗНО).
3.4
Створення бази даних пунктів пробного тестування.
Квітень - травень
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Пронюк О.Г.
Протягом року
Пронюк О.Г.
Протягом року
Лютий-березень
Пронюк О.Г.
Листопад грудень
Лютий березень
За окремим
графіком
Протягом року
3.8
Забезпечення участі учнів 10-11-х класів у пробному Інтернет-тестуванні (онлайнове,
«Testtera»-мобільна версія).
Контроль за підготовкою ППТ до роботи (на відповідність вимогам).
3.9
Контроль за проведенням пробного ЗНО у пунктах тестування.
Пронюк О.Г.
3.10
Забезпечення пункту пробного тестування інструктивними матеріалами.
Пронюк О.Г.
3.11
Забезпечення проведення апробації тестових завдань у ЗНЗ міста
Пронюк О.Г.
3.6
3.7
Підготовчі заходи
3.11 Призначення відповідальних за ЗНО-2015 в ЗНЗ міста. Уточнення бази даних
«Відповідальні за ЗНО в ЗНЗ».
3.12 Оновлення паспортів навчальних закладів. Створення бази даних «Навчальні заклади м.
Нового Роздолу на 2014/2015 н. р.»
3.13
Визначення пунктів пробного тестування (ППТ) відповідно до вимог УЦОЯО.
Протягом року
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Пронюк О.Г., ЗНЗ
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Пронюк О.Г.
3.5
Підбір і навчання залучених осіб до проведення пробного тестування для ознайомлення з
процедурою.
Проведення пробного тестування (процедурного).
Березень-квітень
Лютий-березень
Лютий березень
За окремим
графіком
За окремим
графіком
За окремим
графіком
Пронюк О.Г., керівники
ЗНЗ
Пронюк О.Г.
Жовтень
Пронюк О.Г.
Січень березень
Жовтень
Оновлення бази даних «Інструктори, старші інструктори» та „Відповідальні, їх помічники
за ППТ” ЗНО 2015 р.
3.15 Збір, уточнення та підтримка інформації на порталі даних ЛРЦОЯО щодо залучених
працівників для проведення пробного і сертифікаційного тестування.
Реєстрація учасників тестування
3.16 Забезпечення реєстрації учасників ЗНО-2015, випускників ЗНЗ.
3.17 Інформування навчальних закладів про стан реєстрації на ЗНО випускників ЗНЗ
(статистика).
3.18 Забезпечення ЗНЗ міста необхідними інструктивними матеріалами, пам ٰятками для
реєстрації учасників сертифікаційного ЗНО.
3.19 Забезпечення своєчасного внесення змін до реєстраційних даних учасників ЗНО-2015.
3.14
Підготовка працівників, залучених до ЗНО
3.20 Відбір інструкторів, екзаменаторів, уповноважених осіб ЛРЦОЯО для сертифікаційного
ЗНО-2015.
3.21 Проведення навчальних семінарів та сертифікація інструкторів, старших інструкторів
тощо.
3.22 Забезпечення участі екзаменаторів з перевірки відкритої частини тестів ЗНО з
української мови і літератури та іноземної мови в навчальних семінарах.
3.23 Підбір уповноважених осіб УЦОЯО.
Участь у проведенні ЗНО -2015
3.24 Забезпечення 100 % явки та належної роботи інструкторів, старших інструкторів,
уповноважених осіб ЛРЦОЯО на ПТ (на відповідність вимогам).
3.25 Сприяння у реєстрації громадських спостерігачів ЗНО-2015.
Підведення підсумків
3.26 Заслухати питання про підсумки ЗНО-2015 на колегії, серпневій конференції відділу
освіти, нарадах керівників навчальних закладів.
3.27 Участь в опрацюванні питань щодо моделей проведення моніторингових досліджень
учасників НВП.
Пронюк О.Г.
Відділ освіти, ЗНЗ
Січень березень
Жовтень травень
Пронюк О.Г., ЗНЗ
Пронюк О.Г.
Січень – лютий
Січень – лютий
Пронюк О.Г.
Грудень - лютий
Пронюк О.Г.,
ЗНЗ
Лютий –
березень
Пронюк О.Г.
Січень - квітень
Пронюк О.Г.
За окремим
графіком
Грудень квітень
Квітень травень
Пронюк О.Г.
Пронюк О.Г.
Пронюк О.Г.
Пронюк О.Г., ЗНЗ
За окремим
графіком
За окремим
графіком
Пронюк О.Г.
Серпень
Пронюк О.Г.
Протягом року
Розділ 13. Бібліотечна справа
№ з/п
1
1.1
ЗМІСТ РОБОТИ
2
1.Організаційно-методичний блок
Забезпечити нормативно-правову базу діяльності:
- Конституція України;
- Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу;
Термін
3
жовтень
Відповідальний
4
Приріз Г.В.- методист
МК
Закон «Про мови в Україні»;
Закон «Про загальну середню освіту»;
Положення про бібліотеку;
Програма розвитку бібліотечної справи в загальноосвітніх навчальних закладах
області.
Участь у підготовці та проведенні міських методичних об'єднань шкільних
бібліотекарів:
а) опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій МОН щодо роботи шкільних
бібліотек у 2015 р.;
б)план роботи шкільних бібліотекарів;
в)планування участі в конкурсах, організованих Департаментом ЛОДА та ЛОІППО;
г)обмін досвідом роботи:
«Скарбниця практичних порад у роботі
шкільної бібліотеки»;
д)огляд приміщень шкільних бібліотек та
готовність їх до роботи у 2014 – 2015 н. р.
-
1.2
1.3
Круглий стіл:
«Ресурси Інтернету в поєднанні з друкованим виданням у роботі шкільного
бібліотекаря з учнями та вчителями»
(Обмін досвідом роботи)
серпень
Приріз Г.В.- методист
МК
Жовтень
Семінар: «Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури та
любові до книги»
Листопад
Круглий стіл:
«Сучасний бібліотечний потенціал і його можливості щодо задоволення освітніх потреб
юнацтва»
Березень
1.4
Вивчення нормативних документів, інструкцій з метою інформації шкільним
бібліотекарям для використання у роботі
1.5
Організація наставництва, консультацій для бібліотекарів.
Березень
Протягом року
Приріз Г.В.
Приріз Г.В.
Гранковська О.В.голова ММО
Гебра О.М.бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№5
Приріз Г.В.методист МК
Приріз Г.В.методист МК
Водоп’янова І.С.бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№5
Приріз Г.В.методист МК;
Шпак Н.І..бібліотекар
НВК «Лідер»
Приріз Г.В. –
методист МК
Корда Г.З.бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№2
Приріз Г.В.методист МК
Приріз Г.В.методист МК
1.6
Практичне заняття «Алгоритм підготовки книжкової виставки». Досвід роботи та
практичні поради
1.7
Дискусія «Шляхи розвитку в учнів інтересу до української книги, активного засвоєння
знань школярами, відродження та збереження традицій українського народу та
виховання високих моральних цінностей сучасної молоді через друковане слово».
1.8
Надання методичної допомоги бібліотекарям
а) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
щодо організації роботи шкільної
бібліотеки, як молодим працівникам
б) НВК «Лідер» Презентація збірки
поетичних творів конкурсу «Створи
власну книгу»
1.9
Майстер-клас «Впровадження Інтернет технологій в практику роботи шкільної
бібліотеки».
1.10
День методиста в школі:
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3
СШ І-ІІІ ступенів № 4
ЗШ І-ІІІ ступенів № 5
Творчі зустрічі:
а) літературна кав’ярня
зустріч з молодим поетом-аматорм
Романом Штігером (м. Жидачів)
б) презентація книги
Анатолія Городницького
«Казки старого дуба»
в) літературна вітальня
зустріч з письменницею Тетяною
1.11
Лехицька О.Р.бібліотекар СШ І-ІІІ ст.
№4
Лютий
Гебра О.М. бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№5
Сабадашка Н.Д.бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№2
Травень
Приріз Г.В.методист МК;
Шпак Н.І. – бібліотекар
НВК «Лідер»
Приріз Г.В.методист МК;
Вересень – листопад Лехицька О.Р.бібліотекар СШ І-ІІІ ст.
Вересень
№4
Жовтень
Листопад
Березень
Квітень
Лютий
Грудень
Жовтень
Приріз Г.В.- методист
МК
Приріз Г.В.
Водоп’янова І.С.бібліотекар ЗШ І-ІІІ ст.
№5
Приріз Г.В.методист МК
Приріз Г.В.методист МК
Листопад
- // -
Березень
- // -
1.12
1.13
1.14
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.1
4.2
Грунською (м. Львів)
г)педагогічно-мистецькі читання
«Малюю словом життя»
зустріч з художником та поетом-аматором
Галиною Пасемко (м. Новий Розділ)
До Всеукраїнського Дня бібліотек
Бібліотераса:
«Мудрість слова, що долею стала»
До Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек
а) вікторина «Я читаю, отже у життя
злітаю»;
б) презентація нових дитячих видань;
в) День інформації: «Оцю книгу в дитинстві
читала мама, а ось цю тепер читаю я»;
г) підсумок конкурсу рисунків на тему :
«Шкільна бібліотека ХХІ століття»;
«Без книги зів'яне душа»
Консультації
«Сучасний бібліотечний потенціал і його можливості щодо задоволення освітніх потреб
юнацтва»;
«Бібліотеки та освітні заклади: партнерство у навчальному процесі»
2.Інформаційно-просвітницький блок
Систематичне поповнення банку даних про творчі знахідки та доробки бібліотекарів,
досвіду їх роботи
Організація курсової перепідготовки бібліотекарів
Поширення передового досвіду роботи шкільних бібліотекарів
Проведення творчих звітів бібліотекарів, що атестуються
3. Експертно-діагностичний блок
Атестація бібліотекарів.
Вивчення досвіду роботи бібліотекаря
Лехицької О.Р. – СШ І-ІІІ ступенів № 4
4.Описово-корекційний блок
Друкування бібліотекарями шкіл методичних розробок та практичних порад щодо
ефективної роботи шкільних бібліотек у фахових виданнях
Надання професійної допомоги молодим бібліотекарям
5.Експериментально-дослідницький блок
Квітень
- // -
Вересень
Приріз Г.В.- методист
МК
Жовтень
Приріз Г.В.методист МК
Протягом року
Приріз Г.В.методист МК
Протягом року
Приріз Г.В. методист
МК
Згідно графіку
Протягом року
Протягом року
- // - // - // -
Жовтень – квітень
- // -
Протягом року
Бібліотекарі шкіл
Протягом року
Приріз Г.В.методист МК
5.1
6.1.
6.2.
Організація самоосвіти бібліотекарів з питання впровадження інноваційних технологій
роботи.
6. Робота з молодими спеціалістами
Організація методичної роботи з молодими спеціалістами
Поповнення «Скарбниці практичних порад»
для щоденного користування у роботі молодих бібліотекарів
Протягом року
Приріз Г.Вметодист МК;
бібліотекарі шкіл
Протягом року
Приріз Г.В.методист МК
Приріз Г.Вметодист МК;
бібліотекарі шкіл
Протягом року
Розділ 13. Господарська діяльність
№
з/п
Зміст питання, що вивчається
Виконавець
Січень
Проведення тендерних процедур на закупівлю продуктів харчування для НЗ міста:
а) закупівлю продуктів харчування для ДНЗ (запити цінових пропозицій) – 2 процедури;
б) харчування учнів початкових класів - 1 процедура;
в) закупівля енергоносіїв – 2 процедури;
г) відкриті торги на закупівлю продуктів для ДНЗ – 2 процедури.
Затвердження помісячної розбивки лімітів на енергоносії для ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ міста.
Комітет з конкурсних торгів відділу освіти
Комітет з конкурсних торгів відділу освіти
4.
Затвердження річного плану закупівель для проведення тендерних процедур та вибір
процедури.
Укладання угод без тендерних процедур
5.
Розробка заходів з економії енергоносіїв у НЗ міста.
1.
2.
3.
Працівники господарської групи ЦО
Комітет з конкурсних торгів відділу освіти
Коник Г.С., Черномор С.Ю.
Лютий
1.
2.
3.
Завершення тендерних процедур на закупівлю продуктів харчування для учнів 1-4
класів ЗНЗ та дітей у ДНЗ міста.
Складання кошторисної документації на проведення поточних ремонтів в ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ
міста.
Контроль за споживанням енергоносіїв.
Комітет з конкурсних торгів відділу освіти
Працівники господарської групи ЦО
Працівники господарської групи ЦО
4.
Укладання договорів з переможцями тендерних процедур на постачання продуктів
харчування.
Березень
Коник Г.С.
1.
Контроль за споживанням енергоносіїв.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Проведення замірів опору ізоляції в навчальних закладах міста.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Робота з технічною документацією.
Працівники господарської групи ЦО
Квітень
1.
Подання звітів Ф№1 – торги (тендери) (поквартально).
Працівники господарської групи ЦО
2.
Надання звітної документації з технагляду будівель установ освіти міста.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Контроль за споживанням енергоносіїв.
Працівники господарської групи ЦО
4.
Укладання угод на обслуговування протипожежної сигналізації.
Працівники господарської групи ЦО
Травень
1.
Складання планів проведення капітальних та поточних ремонтів у 2015/2016 н.р.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Придбання первинних засобів пожежегасіння.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Контроль за споживанням енергоносіїв
Працівники господарської групи ЦО
Червень
1.
Проведення поточних та капітальних ремонтів у ЗНЗ, ДНЗ,ПНЗ.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Контроль за виконанням ремонтних робіт, перевірка актів виконаних робіт.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Повірка водяних, теплових лічильників у ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ міста.
Працівники господарської групи ЦО
4.





Здійснювати перевірку стану:
підготовки джерел теплопостачання до опалювального сезону;
системи водопостачання та опалення;
сантехнічного та технологічного обладнання;
покрівель;
прилеглих територій та територій, закріплених за закладами освіти
Липень
За окремим графіком (червень-серпень)
Працівники господарської групи ЦО
1.
Проведення поточних та капітальних ремонтів у ЗНЗ.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Контроль за виконанням ремонтних робіт та перевірка актів виконаних робіт.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Корекція та узгодження з МВК, СЕС планів проведення ремонтних робіт.
Працівники господарської групи ЦО
4.
Капітальний ремонт у ДНЗ, відкриття додаткових груп..
Серпень
1.
Завершення поточних та капітальних ремонтів у ЗНЗ.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Контроль за виконанням ремонтних робіт та перевірка актів виконаних робіт.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Складання актів готовності установ освіти міста до нового навчального року.
Працівники господарської групи ЦО
4.
Придбання шкільної документації.
Працівники господарської групи ЦО
5.
Підсумки виконання ремонтних робіт за позабюджетні кошти.
Працівники господарської групи ЦО
Вересень
1.
Подання звітності про готовність шкіл до нового навчального року.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Працівники господарської групи ЦО
3.
Контроль готовності навчальних закладів міста до початку осінньо-зимового періоду та
опалювального сезону.
Перевірка теплових мереж, ревізія систем опалення.
4.
Подання квартальних звітів.
Працівники господарської групи ЦО
Працівники господарської групи ЦО
Жовтень
1.
2.
3.
Затвердження актів (паспортів) готовності навчальних закладів до опалювального
сезону, осінньо-зимового періоду.
Контроль за підключенням систем опалення у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, утемленням приміщень
ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ (віконні рами класних приміщень, групових кімнат, вхідних дверей,
тамборів тощо) .
Контроль за споживанням енергоносіїв.
Працівники господарської групи ЦО
Працівники господарської групи ЦО
Працівники господарської групи ЦО
4.
Огляд технічного стану будівель і споруд ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ з метою складання
дефектних актів.
Листопад
1.
Завершення капітальних ремонтів у ДНЗ, відкриття додаткових груп.
Працівники господарської групи ЦО
2.
Контроль та виведення залишків лімітів по енергоносіях на кінець поточного року.
Працівники господарської групи ЦО
3
Збір заявок на проведення ремонтних робіт у 2015/2016 н. р.
Працівники господарської групи ЦО
4
Подання статистичного звіту Д-4
Працівники господарської групи ЦО
Грудень
1
Формування пропозицій до бюджету на 2016 рік.
Працівники господарської групи ЦО
2
Розробка заходів з енергозбереження на 2016 р.
Працівники господарської групи ЦО
3
Підготовка проектів договорів з комунальними службами.
Працівники господарської групи ЦО
4
Складання річних звітів.
Працівники господарської групи ЦО
5
Складання річного плану закупівель на 2016 рік (початок тендерних процедур).
Комітет з конкурсних торгів відділу освіти
Розділ 14. Фінансова діяльність
Напрямки діяльності
Підготовка документів
щодо забезпечення умов
для навчання та
виховання учнів.
Зміст заходів та реалізація проблеми
Термін виконання
1. Скласти та здати річний звіт:
виконання кошторису витрат;
до 20.01
з праці;
до 09.01
з соціального страхування;
щоквартально
до пенсійного фонду;
щоквартально
до центру зайнятості;
щоквартально
до податкової інспекції.
щоквартально
2.Скласти та здати місячні звіти, оперативну
до 05,23 числа
інформацію щодо використання енергоносіїв.
наступного за звітним
місяцем
3.Нарахувати заробітну плату працівникам Щомісячно до 14,25
установ освіти міста, провести перерахунки,
числа
пов'язані із підвищенням заробітної плати тощо.
4.Перерахувати державні податки, внески до
пенсійного фонду, розрахунки з профспілкою,
службою соціального страхування тощо.
5.Провести повну річну інвентаризацію основних
фондів, малоцінного та м′якого інвентаря, інших
матеріальних цінностей, які знаходяться на
балансі міськво.
6.Підготувати та здати звіти щодо :
обліку продуктів харчування ;
обліку матеріальних цінностей ;
обліку розрахунків з працівниками.
7.Скласти розрахунки на :
 харчування дітей в пришкільному таборі;
 проведення в закладах освіти поточного і
капітального ремонту.
8.Скласти звіт за І –ше півріччя.
Щомісячно
2 рази в рік, згідно
графіка
згідно графіка
Квітень,
травень
липень
Виконавець
Узагальнюючий
документ
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Звіт
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Звіт
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Облікові картки
Наказ
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Звіт
Прийма В.С.
Шальвіра Г.І.
Кошторис
Прийма В.С.
Звіт
9.Підготувати та провести щорічну тарифікацію
педагогічних працівників.
серпень-вересень
Прийма В.С.
Шайгец Л.Г.
10.Провести розрахунки на
укомплектування
мережі класів ЗНЗ міста, дошкільних груп у ДНЗ,
гуртків у БДЮТ, секцій в ДЮСШ та навчальних
закладах міста станом на 05 вересня (10 жовтня)
поточного року.
11.Підготувати розрахунки до проекту бюджету
на 2016 рік.
серпень-вересень
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
листопад
Прийма В.С.,
Шайгец Л.Г.
12.Звірити всі балансові розрахунки з головною
щомісячно
книгою.
13.Взяти участь у нарадах керівників навчальних
згідно з планом
закладів міста.
14.Скласти договори на оренду приміщень,
за надходженням
розрахунки на оплату комунальних послуг.
15.Скласти і здати інформацію про використання до 25 числа кожного
бюджетних коштів установами освіти міста в
місяця
Департамент ЛОДА.
16.Скласти та затвердити
єдиний кошторис у двотижневий термін
доходів та видатків по установах освіти міста на
після затвердження
2015 рік.
бюджету
17.Провести аналіз витрачених коштів за 2014 рік
грудень-січень
18.Здіснити оперативні перевірки щодо:
протягом року
- правильності подання заміни уроків;
- збереження та обліку матеріальних
цінностей в закладах освіти;
- стану відвідування гурткових занять в
школах
міста,
дошкільних
та
позашкільних навчальних закладах.
Прийма В.С.
Наказ
тарифікаційні
списки
Мережа
Розрахунки
бюджетного
запиту
Довідка
Прийма В.С.,
Шайгец Л.Г.
Працівники
бухгалтерії
Прийма В.С.
Протокол
Інформація
Прийма В.С.
Інформація
Прийма В.С.
Працівники
бухгалтерії
Звіт
Акти
угоди
19. Проаналізувати:
- видатки касових і фактичних витрат;
- використання бюджетних коштів;
Протягом року
Прийма В.С.,
працівники
бухгалтерії
Інформація
Шайгец Л.Г.
Інформація
- використання коштів на міські програми;
дотримання
навчальними
закладами
нормативних
аспектів
фінансовогосподарської діяльності.
20. Підготувати інформацію про нарахування та До 05 числа кожного
виплату
заробітної
плати
педпрацівникам
місяця
навчальних закладів.
21.Контроль за:
 використанням робочого часу працівників
І раз в місяць
установ освіти міста;
 відвідуванням дітей у ДНЗ та обіком
продуктів харчування.
22. Провести звірки розрахунків з організаціями І раз в місяць
та установами за виконані роботи.
-
Працівники ЦБ
Довідка
Працівники ЦБ
Інформація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа