close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Франко-українська магістерська програма з подвійним дипломом
«Оптотехніка / Photonics and Optical Engineering»
На кафедрі ООЕП з 12 до 28 вересня оголошується конкурсний набір на Франкоукраїнську магістерську програму з подвійним дипломом «Оптотехніка / Photonics and
Optical Engineering».
Ця програма дає змогу найкращим українським студентам отримати французький
диплом
магістра
від
Університету
Леман
(
www.univlemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0004/smapxpi-522.html ). Під час участі у
цій програмі дисципліни, що вивчаються на кафедрі ООЕП НТУУ «КПІ», автоматично
зараховуються як дисципліни, необхідні для отримання французького диплому. Під час
стажування в Університеті Леман (3 місяці після першого курсу, 5 місяців після другого
курсу) учасники програми повинні вивчити декілька дисциплін, які не читаються у НТУУ
«КПІ», написати магістерську дисертацію на французькій мові та захистити її перед комісією.
Участь у цій програмі – безкоштовна. Можливе отримання стипендії на проходження
стажування в Університеті Леман на конкурсних умовах.
Зарахування на програму здійснюється згідно рішення спільної комісії НТУУ «КПІ» та
Університету Леман після розгляду документів.
Вимоги до кандидатів:
1. Бути студентом 1 курсу магістратури (5 рік навчання) за спеціальностями
8.05100403 "Фотоніка та оптоінформатика" або 8.05100405 "Оптико-електронне
приладобудування".
2. Мати досягнення у наукові діяльності, які підтверджені публікаціями, патентами,
участю у престижних наукових конференціях та інше.
3. Вільно володіти англійською або французькою мовами (під час першого року
навчання кожний учасник програми повинен здати державний екзамен з французької мови в
університеті Леман).
Для участі в програмі треба до 28 вересня 2012 р. подати документи керівнику цієї
програми від НТУУ «КПІ» проф. Боровицькому В. М. Перелік необхідних документів:
1. Заяву на ім’я керівника цієї програми від НТУУ «КПІ» проф. Боровицького В. М.
Заява повинна містити інформацію про тему магістерської дисертації та дозвіл керівника на
участь у цій програмі.
2. Резюме на англійській або французькій мові.
3. Копію першої сторінки закордонного паспорта. Якщо кандидат мав чи має
Шенгненські візи - копії сторінок з візами.
4. Копії публікацій, патентів, тез доповідей на конференціях, якщо вони є у кандидата.
За всіма питаннями щодо участі у цій програмі звертатися до керівника цієї програми
проф. Боровицькому В. М.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа