close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Комсомольського міського
управління юстиції
від 21.01.2015 р. № 01-07/4
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
Комсомольського міського управління юстиції
на 2015 рік
№
Заходи
Термін
Виконавці
з/п
виконання
1
2
3
4
1.
Забезпечувати якісний добір і
розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору, їх
об’єктиву атестацію, щорічну оцінку
виконання державними службовцями
покладених на них обов’язків і завдань.
Запобігати прийняттю на службу осіб, у
яких у зв’язку з призначенням
виникатиме конфлікт інтересів.
Згідно з вимогами Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції»
забезпечувати подання особами, які
претендують на зайняття посад в органах
юстиції, відомостей щодо працюючих
близьких осіб відповідно в Головному
управлінні юстиції, територіальних
органах юстиції та подальшу регулярну
актуалізацію такої інформації стосовно
близьких осіб уже працюючих державних
службовців.
Забезпечувати попередження осіб, які
претендують на зайняття посад
державних службовців, про вимоги,
спеціальні обмеження та заборони,
встановлені Законами України «Про
державну службу» та «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Забезпечувати контроль за щорічним
поданням державними службовцями
декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру (далі
– декларація), а також подання
декларацій при звільненні або іншим
чином припиненні діяльності, пов’язаної
з виконанням функцій держави та
Протягом року
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Провідний спеціаліст МУЮ
Протягом року
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Провідний спеціаліст МУЮ
Протягом року
Начальник МУЮ
Протягом року
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Провідний спеціаліст МУЮ
2.
3.
4.
5.
звільненими особами чи такими, що
іншим чином припинили зазначену
діяльність.
Забезпечувати надання методичної
допомоги в заповненні декларацій,
висвітлювати зазначене питання при
проведенні заходів щодо підвищення
кваліфікації державних службовців.
Протягом року
Начальник МУЮ
Провідний спеціаліст МУЮ
6.
Надавати працівникам структурних
підрозділів управління юстиції
методичну допомогу щодо застосування
антикорупційного законодавства.
Протягом року
Начальник МУЮ
Провідний спеціаліст МУЮ
7.
Вживати заходів щодо виявлення
конфлікту інтересів та його усунення, а
також виявляти ризики для вчинення
корупційних правопорушень в діяльності
посадових і службових осіб управління
юстиції та його структурних підрозділів
Протягом року
Начальник МУЮ
8.
Забезпечувати поширення знань про
антикорупційне законодавство, а також
інформування через засоби масової
інформації громадськості про негативний
вплив корупції на авторитет державної
влади і суспільства в цілому та заходи,
що вживаються щодо зменшення рівня
корупції.
Протягом року
Начальник МУЮ
Провідний спеціаліст МУЮ
9.
Проводити семінарські заняття з
працівниками управління юстиції з
питань запобігання і протидії проявам
корупції.
Начальник МУЮ
Провідний спеціаліст МУЮ
10.
Здійснювати аналіз та забезпечувати
розгляд пропозицій, скарг та звернень
громадян, стосовно порушення
антикорупційного законодавства
працівниками управління юстиції.
Забезпечувати в межах компетенції
функціонування, ведення та своєчасне
оновлення інформації, оприлюдненої на
веб-сайті управління юстиції, насамперед
необхідної для отримання
адміністративних послуг.
Надавати Головному управлінню юстиції
у Полтавській області інформацію щодо
кожного факту недодержання
Потягом року,
відповідно до
Плану
внутрішніх
навчань
Протягом року
Протягом року
Провідний спеціаліст МУЮ
Протягом 3 днів
із дня отримання
повідомлення
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
11.
12.
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
13.
14.
15.
16.
державними службовцями управління
юстиції та його структурних підрозділів
вимог антикорупційного законодавства,
вчинення корупційних правопорушень та
про притягнутих до відповідальності
працівників за вчинення корупційних
правопорушень протягом трьох днів із
дня отримання повідомлення
правоохоронного органу або рішення
суду.
Проводити службові розслідування
(перевірки) щодо кожного факту
порушення державними службовцями
управління юстиції та його структурних
підрозділів законодавства про державну
службу, антикорупційного
законодавства, вчинення корупційного
правопорушення з метою виявлення
причин та умов, що сприяли
недодержанню вимог законодавства та
вчиненню вказаного правопорушення.
правоохоронного
органу або
рішення суду
Протягом року
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Забезпечувати інформування
правоохоронних органів у разі виявлення
порушень антикорупційного
законодавства при виконанні
державними службовцями своїх
посадових обов’язків.
Здійснювати аналіз результатів
проведених службових розслідувань
(перевірок) з метою виявлення причин та
умов вчинення корупційних
правопорушень і порушень вимог
антикорупційного законодавства та
законодавства про державну службу
працівниками управління юстиції та його
структурних підрозділів. У разі
виявлення вказаних причин вносити
пропозиції щодо вдосконалення
діяльності управління юстиції та його
структурних підрозділів
Забезпечити своєчасне подання до
Головного управління юстиції у
Полтавській області звітів про виконання
вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Постійно
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Щоквартально
Начальник МУЮ
Керівники структурних
підрозділів
Щомісяця до 25
числа
Провідний спеціаліст МУЮ
Провідний спеціаліст
Комсомольського МУЮ
Я.В.Ковтонюк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа