close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тематичний план лекцій
з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”
для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”)
на осінній семестр 2014-2015 навчального року
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
Тема лекції
Вступ до ботаніки, анатомії, фітоцитології. Сучасне
уявлення про будову рослинної клітини. Структурні
компоненти клітини: клітинна стінка, цитоплазма, ядро,
вакуоля. Основні органоїди та їх функції. Екскреторні і
запасні речовини в клітинах.
Вступ до фітогістології. Рослинні тканини, їх класифікація
будова, функції, локалізація в органах. Твірні, покривні,
механічні, провідні, видільні та основні тканини.
Вегетативні органи вищих рослин. Морфолого-анатомічні
особливості будови кореня та його метаморфози. .
Морфолого-анатомічні особливості будови стебла. Пагін.
Брунька. Особливості анатомічної будови стебла
деревовидних рослин. Метаморфози стебла і пагону.
Морфолого-анатомічна будова листка, його фізіологічна
функція та метаморфози.
Морфолого-функціональна характеристика генеративних
органів покритонасінних рослин. Квітка і суцвіття, їх будова
і класифікація. Біологія розмноження. Утворення плоду і
насінини. Будова і класифікація плодів і суплідь. Будова
насінин, їх ріст і розвиток.
Всього
Кількість
годин
2
2
2
2
2
10
Тематичний план лабораторних занять
з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”
для студентів ІІ курсуфармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”)
на осінній семестр 2014-2015 н.р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Тема лабораторного заняття
Змістовий модуль 1. Структурно-функціональні і хімічні
особливості рослинних клітин, їх ознаки, що мають
діагностичне значення.
Вивчення будови мікроскопу. Правила користування та догляду за
мікроскопом. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Будова
рослинної клітини.
Рух
протопласту.
Пластиди:
хлоропласти,
хромопласти,
лейкопласти. Клітинний сік та його хімічний склад. Клітинна
оболонка
Вивчення запасних речовин клітини: крохмальні і алейронові зерна.
Екскреторні речовини: кристалічні включення.
Змістовий модуль 2. Структурно-функціональні і хімічні
особливості рослинних тканин, їх ознаки, що мають
діагностичне значення.
Вивчення твірної тканини. Первинні меристеми: конус наростання
кореня. Вторинні меристеми: камбій, фелоген.
Вивчення покривної тканини: епідерма, перидерма, кірка.
Вивчення механічної і провідної тканини.
Вивчення
провідних
пучків:
радіальних,
колатерального,
біколатерального, концентричних.
Вивчення видільної тканини: залозисті волоски, вмістища, смоляні
ходи. Основні тканини.
Змістовий модуль 3. Морфолого-анатомічна будова та функції
вегетативних органів рослин, їх таксономічні і діагностичні
ознаки.
Вивчення первинної і вторинної анатомічної будови кореня.
Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища однодольних та
голонасінних рослин.
Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища дводольних
рослин.
Вивчення анатомічної будови листків однодольних і голонасінних
рослин.
Вивчення анатомічної будови листків дводольних рослин.
Вивчення морфологічної будови кореня та його видозмін.
Вивчення морфологічної будови пагона та його видозмін.
Вивчення морфологічної будови листка та його видозмін.
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.
Всього
Кількість
годин
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
50
Тематичний план самостійної роботи
з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”
для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”)
на осінній семестр 2014-2015 навчального року
№
з/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
Тема самостійної роботи
Теоретична підготовка до лабораторних занять
опрацювання практичних навичок.
Самостійне опрацювання окремих питань і тем програми.
та
Кількість
годин
21
20
Визначення, зарисовка і опис різних типів твірних тканин з
фотографій поверхневих мікропрепаратів та
поперечних і
поздовжних зрізів вегетативних органів рослин.
Визначення, зарисовка і опис різних типів покривних тканин з
фотографій поверхневих мікропрепаратів та
поперечних і
поздовжних зрізів вегетативних органів рослин.
Визначення, зарисовка і опис різних типів механічних і
провідних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та
поперечних і поздовжних зрізів вегетативних органів рослин.
Визначення, зарисовка і опис різних типів основних і видільних
тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та
поперечних і поздовжних зрізів вегетативних органів рослин.
Визначення, зарисовка, опис різних типів провідних пучків та
їх схем з фотографій поперечних зрізів осьових органів рослин.
Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови коренів
однодольних і дводольних трав'янистих рослин з фотографій їх
поперечних зрізів.
2
Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови стебел
однодольних і дводольних трав'янистих рослин та стебел
дерев'янистих покритонасінних і голонасінних рослин з
фотографій їх поперечних зрізів.
Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови кореневищ
покритонасінних і голонасінних рослин з фотографій їх
поперечних зрізів.
Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови листків
однодольних, дводольних і голонасінних рослин з фотографій
їх поперечних зрізів та мікропрепаратів.
Розмноження і репродукція фототрофів та грибів.
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння
модуля 1
Всього
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
46
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа